••••••• رادیو راک ایران ••••••• • رادیو راک ایران ، اولین سایت ِ مرجع ِ موسیقی ِ راک و متال ایرانی میباشد که در سال 1383 تاسیس شده است.با از دست رفتن کامل اطلاعات در سال 85 و پس از 2 سال عدم فعالیت ، در سال 87 مجدد آن را راه اندازی کردیم.امیدواریم با این حمایت ، روزی گروه های راک و متال ایرانی بتوانند پرچم ایران را در مقابل کشور های دیگر با سربلندی نگاه دارند. --------------------------- کانال آپارات : aparat.com/radiorock کانال تلگرام : telegram.me/radiorock صفحه فیسبوک : facebook.com/radiorock.ir ٌصفحه اینستاگرام : instagram.com/radiorock.ir --------------------------- رمز تمامی فایل ها : radiorock.ir tag:http://radiorock1.mihanblog.com 2020-07-12T20:05:14+01:00 mihanblog.com رادیو راک ایران : کاور درامز قطعه Kafir از حسین زاهدی 2020-04-12T11:38:01+01:00 2020-04-12T11:38:01+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1398 ابر سیاه .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
]]>
قطعه ی " Big Mouth " از گروه " Aterban " 2016-01-16T17:35:04+01:00 2016-01-16T17:35:04+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1395 ابر سیاه ]]> قطعه ی " The - Lost " از " حسن بهرامی و محمد جوانمرد " 2016-01-16T17:33:50+01:00 2016-01-16T17:33:50+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1394 ابر سیاه ]]> قطعه ی " The Wait " از " سعید شیخ امیری " 2015-12-22T10:05:59+01:00 2015-12-22T10:05:59+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1393 ابر سیاه ]]> قطعه ی " ترک کرده " از گروه " شنیدی shenidi band " 2015-12-22T10:04:54+01:00 2015-12-22T10:04:54+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1391 ابر سیاه ]]> قطعه ی " The Ledge " از " روزبه ایراندوست " 2015-12-22T10:03:57+01:00 2015-12-22T10:03:57+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1390 ابر سیاه ]]> مجموعه آثار " نوید اربابیان " 2015-12-22T10:03:07+01:00 2015-12-22T10:03:07+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1389 ابر سیاه ]]> قطعه ی " Flashback " از گروه " Atravan " 2015-12-22T10:01:53+01:00 2015-12-22T10:01:53+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1388 ابر سیاه ]]> بازخوانی قطعه ی " injoyandsorrow " از " حسین " 2015-12-22T10:01:15+01:00 2015-12-22T10:01:15+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1387 ابر سیاه ]]> بازخوانی قطعه ی " RidingOnTheWind " از " حسین " 2015-12-22T09:59:46+01:00 2015-12-22T09:59:46+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1386 ابر سیاه ]]> مجموعه آثار " اشکان حامدی " 2015-12-17T15:54:40+01:00 2015-12-17T15:54:40+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1385 ابر سیاه 70 ]]> آلبوم " The Frequency (EP) " از " Nima A.M. " 2015-12-17T15:53:32+01:00 2015-12-17T15:53:32+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1383 ابر سیاه ]]> قطعه ی " °360 " از گروه " آوانا Avana " 2015-12-17T15:52:36+01:00 2015-12-17T15:52:36+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1382 ابر سیاه ]]> آلبوم " Tale of a Departure " از گروه " Rusted Doors " محصول سال 2015 2015-12-17T15:51:44+01:00 2015-12-17T15:51:44+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1381 ابر سیاه ]]> قطعه ی " پایکوبی خوک ها " از " Shabah Faf " 2015-12-17T15:50:43+01:00 2015-12-17T15:50:43+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1380 ابر سیاه ]]> قطعه ی " جرم بیداری " از گروه " NAARS " 2015-12-17T13:47:15+01:00 2015-12-17T13:47:15+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1379 ابر سیاه ]]> قطعه ی " مست و دیوانه " از " سعید پاک فطرت " 2015-12-17T13:39:31+01:00 2015-12-17T13:39:31+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1378 ابر سیاه ]]> قطعه ی " Touch Of Peacefulness " از " امین توانافر Amin Tavanafar " 2015-12-17T13:37:52+01:00 2015-12-17T13:37:52+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1375 ابر سیاه ]]> قطعه ی " 3th December 1987 " از گروه " we3band " 2015-12-17T13:36:27+01:00 2015-12-17T13:36:27+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1374 ابر سیاه ]]> قطعه ی " هست شب " از گروه " خورشید سیاه " 2015-11-25T17:15:35+01:00 2015-11-25T17:15:35+01:00 tag:http://radiorock1.mihanblog.com/post/1372 ابر سیاه ]]>