••••••• رادیو راک ایران ••••••• • رادیو راک ایران ، اولین سایت ِ مرجع ِ موسیقی ِ راک و متال ایرانی میباشد که در سال 1383 تاسیس شده است.با از دست رفتن کامل اطلاعات در سال 85 و پس از 2 سال عدم فعالیت ، در سال 87 مجدد آن را راه اندازی کردیم.امیدواریم با این حمایت ، روزی گروه های راک و متال ایرانی بتوانند پرچم ایران را در مقابل کشور های دیگر با سربلندی نگاه دارند. --------------------------- کانال آپارات : aparat.com/radiorock کانال تلگرام : telegram.me/radiorock صفحه فیسبوک : facebook.com/radiorock.ir ٌصفحه اینستاگرام : instagram.com/radiorock.ir --------------------------- رمز تمامی فایل ها : radiorock.ir http://radiorock1.mihanblog.com 2020-09-26T20:56:35+01:00 text/html 2020-04-12T11:38:01+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه رادیو راک ایران : کاور درامز قطعه Kafir از حسین زاهدی http://radiorock1.mihanblog.com/post/1398 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/f8zE3/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2016-01-16T17:35:04+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " Big Mouth " از گروه " Aterban " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1395 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/240793783&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2016-01-16T17:33:50+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " The - Lost " از " حسن بهرامی و محمد جوانمرد " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1394 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/241894300&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-22T10:05:59+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " The Wait " از " سعید شیخ امیری " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1393 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/234139417&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-22T10:04:54+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " ترک کرده " از گروه " شنیدی shenidi band " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1391 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/235931091&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-22T10:03:57+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " The Ledge " از " روزبه ایراندوست " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1390 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/236024742&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-22T10:03:07+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه مجموعه آثار " نوید اربابیان " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1389 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/users/191151827&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="700" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-22T10:01:53+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " Flashback " از گروه " Atravan " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1388 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/226391009&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-22T10:01:15+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه بازخوانی قطعه ی " injoyandsorrow " از " حسین " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1387 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/231740232&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-22T09:59:46+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه بازخوانی قطعه ی " RidingOnTheWind " از " حسین " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1386 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/234346589&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-17T15:54:40+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه مجموعه آثار " اشکان حامدی " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1385 70<iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/users/20810152&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="700" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-17T15:53:32+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه آلبوم " The Frequency (EP) " از " Nima A.M. " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1383 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/playlists/171084550&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="700" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-17T15:52:36+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " °360 " از گروه " آوانا Avana " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1382 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/237379203&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-17T15:51:44+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه آلبوم " Tale of a Departure " از گروه " Rusted Doors " محصول سال 2015 http://radiorock1.mihanblog.com/post/1381 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/playlists/172743256&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="700" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-17T15:50:43+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " پایکوبی خوک ها " از " Shabah Faf " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1380 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/236549400&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-17T13:47:15+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " جرم بیداری " از گروه " NAARS " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1379 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/234551879&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-17T13:39:31+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " مست و دیوانه " از " سعید پاک فطرت " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1378 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/235715815&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-17T13:37:52+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " Touch Of Peacefulness " از " امین توانافر Amin Tavanafar " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1375 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/230537282&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-12-17T13:36:27+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " 3th December 1987 " از گروه " we3band " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1374 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/232087548&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe> text/html 2015-11-25T17:15:35+01:00 radiorock1.mihanblog.com ابر سیاه قطعه ی " هست شب " از گروه " خورشید سیاه " http://radiorock1.mihanblog.com/post/1372 <iframe scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/234609545&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true" frameborder="no" height="600" width="100%"></iframe>